am@astronomija.co.yu

 

 

Vansolarne planete

HD 209458b

 

 

 

Sadržaj AM

 

 

vansolarne planete
Na vansolarnoj planeti pronađen kiseonik i ugljen dioksid

Planeta nazvana HD 209458b - "OZIRIS", možda nam zvuči poznato!

To je još jedna planeta, van našeg Sunčevog sistema sa čuvene liste otkrivenih planeta: prva ekstra solarna planeta koja je otkrivena kako prolazi ispred svog matičnog Sunca, prva planeta za koju je utvrđeno da ima atmosferu, prva na kojoj je uočen vodonik koji isparava u atmosferu i sada prva planeta u čijoj su atmosferi otkriveni kiseonik i ugljendioksid.

Ljubiša Nikolić
ljubisan@beotel.yu
 
Za "Chthonian" planete se misli da su to čvrsti ostatci jezgra isparenih gasnih džinova.

Astronomima već dobro poznata ekstrasolarna planeta HD 209458b, kojoj su dali nadimak "OZIRIS", po glavnom egipatskom bogu Sunca, tvorcu vremena i zaštitniku Egipta, koji je izgubio deo svog tela - kao Hd 209458b - posle ubistva svog brata, i nakon čega ga je isekao na komade da ga spreči da ponovo oživi.

Oziris i zvezda HD 209458

Planeta Oziris je ponovo iznenadila astronome kada su u njenoj atmosferi pronašli kiseonik i ugljen dioksid, koji isparavaju u tako ogromnim količinama, da naučnici smatraju da treba da se ustanovi jedna nova vrsta planeta - tzv. "Chthonian Planets", što bi u vrlo slobodnom prevodu značilo "gasni džin od koga je ostalo samo jezgro".

Naučnici ESA su koristili svemirski teleskop HABL prilikom osmatranja HD 209458b planete koja rotira oko svog matičnog Sunca i pronašli kiseonik i ugljen dioksid koji okružuju planetu u njenoj izduženoj atmosferi elipsoidnog oblika, sličnoj ragbi lopti, kojom je planeta obavijena. Ovi "atomi" kuljaju iz nižih slojeva atmosfere u mlazevima, slično kovitlacu prašine koji ostaje iza supersoničnih aviona.

REČ

Chthonian

U prevodu ova reč označava donji, podzemni svet, a odnosi se i na božanstvo tog sveta.

Tu reč je Dante Aligijeri u svojim knjigama upotrebljava za pakao.

"ch" sa početka reči se ne izgovara pa se reč čita kao "tho-ni-an", odnosno  "tonian".

Siniša Lavrnja

Kiseonik je jedan od mogućih pokazatelja života za kojim tragaju svi naučnici u svojim istraživanjima kada je u pitanju potraga za životom van naše planete.

Ovakvo otkriće iako zanimljivo za astronome, ali nije neko veliko iznenađenje, pošto je kiseonik prisutan i na džinovskim planetama našeg Sunčevog sistema, poput Jupitera i Saturna. Naučnike je iznenadilo da su pronašli atome ugljen dioksida i kiseonika koji okružuju planetu u jednom produženom omotaču. Ta činjenica da se oni vide u gornjim slojevima atmosfere na HD 209458b potvrđuje pretpostavku da se na ovoj planeti upravo događa stvaranje atmosfere - tj. "eksplozija atmosfere".

Oziris se nalazi na udaljenosti od samo 7 miliona kilometara od matičnog Sunca, i njena atmosfera se zagreva i do temperature od oko 1000 stepeni Celzijusa.

Vodonik je veoma lagan elemenat, u stvari najlakši, kiseonik i ugljendioksid su mnogo teži u poređenju sa njim, pa je ovo navelo naučnike da zaključe da je fenomen ovako snažnog kuljanja "vazduha" mnogo delotvorniji od običnog isparavanja. Gas u suštini kulja brzinom većom od 35.000 km/h.

"Mi smatramo da bi čak i teži elementi, kao što je gvožđe, mogu biti izbačeni u atmosferu" - izjavio je član istraživačkog tima "Alan Lecavelier des Entages" sa istraživačkog instituta za astro fiziku u Parizu, CNRS, Francuska.

Ceo ovakav mehanizam isparavanja je tako karakterističan da postoji opravdan razlog za pretpostavku da postoji nova klasa-vrsta planeta van našeg Sunčevog sistema, tzv. - Chthonian Planets", po Grčkom Bogu "KHTON-u", vladaocu vrelog paklenog podzemlja, koja je u Francuskom jeziku poznata i kao "Authchton"

Za "Chthonian" planete se misli da su one čvrsti ostatci jezgra isparenih gasnih džinova, koje se nalaze u orbitama čak bliži svojim matičnim Suncima nego što je planeta Oziris.

Otkrivena planeta će uskoro biti u dometu posmatranja postojećih teleskopa, kako na Zemlji, tako i iz svemira. Otkriće ovako silovitog, snažnog procesa isparavanja, prema mišljenju naučnika je sasvim uobičajen, ali nam može indirektno potvrditi teoriju o "detinjstvu" naše sopstvene Zemlje.

"Ovo je jedinstvena prilika da možemo direktno da posmatramo ovako jedno hidrodinamičko isparavanje. Naučnici smatraju da su: Venera, Zemlja i Mars možda potpuno izgubili svoju prvobitnu, originalnu atmosferu u ranom periodu postojanja. Njihove sadašnje atmosfere vode poreklo od udaraca asteroida i kometa, kao i od izbacivanja gasa iz unutrašnjosti ovih planeta." - smatraju naučnici.

Originalni izvor informacije: Sajt ESA News Release.

(februar 2004.)

vrh