am@astronomija.co.yu

 

LETENKA 2004
Najava
Vesti
FAQ
Nebeski događaji
Planete
Šta će se videti
Izveštaji, foto
 Izveštaj 
 Teleskopi
K. Miljković   
 B. Karić 
A. Čipa >>
Jasenko Gajić
J. Gajić  - Foto
SAD
R. Mitrović
Lj. Pavković
Ljubiša i Anđelka

 

 

Osmatranja
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

dobar astronomski provod

star party

letenka 2004 - izveštaji

 
Snimio Jasenko Gajić
 
Veća fotografija
Teleskopi na položaju
Veća fotografija
Ono najljepše na kampu
Veća fotografija
Zadnji sati druženja
Veća fotografija
Gdje je to Sunce
Veća fotografija
Skoro svi u kadru
Veća fotografija
Predavanje dr Kneževića
Veća fotografija
Jedan od najboljih
Veća fotografija
Jesenko i njegov dom
Veća fotografija
Jovan, Dušan i Dragan na doručku
Veća fotografija
Ko se to krije
Veća fotografija
Ne mora uvijek biti okruglo
Veća fotografija
Podijela Astronomije
Veća fotografija
Ručni rad

(avgust 2004.)

vrh